2013 Fuar Takvimi

Günden güne gelişen üretim sistemleri, buna bağlı olarak tanıtım mecralarında meydana gelen zorunlu aktivasyonlar, 2013 Fuar Takviminin şimdiden oluşmasına sebep oluyor. 2013 Fuar Takvimine göz atarak, sizi en iyi pazarlama ve dağıtım kanalına sokacak, ürün ya da hizmetinizin tanıtımında birçok fırsatı yakalamanıza yardımcı olacak fuarı seçerek, katılımda bulunabilirsiniz.
2013 fuar takvimini incelerken, farklı nitelikteki birçok ürün ve hizmetin tanıtımını sağlamak amacıyla, konuları ve amaçları doğrultusunda farklı gruplara ayrıldığını göreceksiniz. Firma olarak hangisine katılacaksınız ve bu fırsat eşitliğinde hangi grubun içinde boy göstermelisiniz?
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 fuar takvimi de yine aynı başlıklar altında toplanabilir. 
2013 Fuar Takvimi Genel Fuarlar: tüketiciye direkt ulaşmak ve yeni ürünlerinizin olumlu ya da olumsuz yönlerinde hemen fikir sahibi olmak için uygun bir fuar çeşididir. Aklınıza gelebilecek her türlü firma katılır, herkese açıktır ve oldukça fazla ziyaretçi çeker. Genelde hemen herkesin hedef kitle olabileceği, tüketici odaklı bir fuardır.
2013 Fuar Takvimi İhtisas Fuarları: geniş halk kitlelerinden ziyade, sadece belirlenen hedef kitleye yönelik oluşumlardır. Uzmanlaşmış fuar olarak da açıklanabilir ve sanayi ve sektörel konular ağır basar. Büyük, küçük, endüstriye ve pazar bölümüne göre ayrıştırılırlar.
2013 Fuar Takvimi Tüketici Fuarları: genel tanıtım ve satış odaklı oluşumlardır.
2013 Fuar Takvimi Entegre Fuarlar: ürün, mamul, yarı mamul, makinaları ve bütün yan dallarını kapsayacak şekilde tasarlanmış fuarlardır.
2013 Fuar Takvimi Solo Fuarlar: Sadece bir ülkenin, farklı bir ülkede kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla sergiledikleri fuar organizasyonlarıdır.
2013 Fuar Takvimi Bölgesel Fuarlar: bir tek coğrafi bölgenin ziyaretçilerinin geldiği, bölge bazlı hazırlanmış fuarlardır.
2013 Fuar Takvimi Ulusal Fuarlar: farklı birçok ülkenin katılımı ve ziyaretçilerinin olduğu genelde üst üste 3 sene yapılan ve yabancı katılımcı sayısının fazla olduğu fuar çeşididir.
2013 Fuar Takvimi Expo Fuarlar: 3 ila beş yıl aralıklarla yapılır ve sergi alanında 6 ay gibi bir süre devamı sağlanan fuar çeşididir.