Geçici Personel 4c Nedir?

Geçici personel, 657 sayılı memurlar kanunun, 4. Maddesindeki farklı bentlerde açıklanan, kamu kurumlarında görevlendirilecek personellerden bir tanesidir. Memurlar, sözleşmeli personeller, geçici personel ve işçiler aynı kanunda açıklanmış ve geçici personel ise 4c maddesinde vurgulandığı için, kısaca geçici personele 4c’liler denilmiştir. 657 sayılı kanun, kamu görevlisi olarak bu 4 başlık altında topladığı personeli görevlendirmektedir.

Aynı kanunda geçici personel, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olarak tanımlanmaktadır. Bakanlar Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa alacakları kararlarla, kaç adet geçici personel istihdamının yapılacağı, ücretleri ve görevleri belirlenerek yapılır. Geçici personel sözleşme ile çalıştırılır ve işçi sayılmazlar.

Geçici personel maalesef emekli olmadan işten çıkarılabilir, garantili bir istihdamı yoktur. Her yıl Bakanlar Kurulu’nun belirlediği geçici personel temin sayısı değişir ve alınan karar hep azami rakamlarda tutulur. Geçici personel sadece kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan bir istihdam şekli değildir, iş hacmini fazlalaşan her sektörden firma geçici personel temini arayışına girebilirler. Bosphorus Team ailesi olarak, tüm geçici personel olarak çalışan vatandaşlarımıza, kadrolarının çıkmasını ve emeklilik süreçlerini garanti altına almalarını diliyoruz.