Hedef kitlemi Yakalayan İstanbul Event Firmaları

İstanbul event firmaları, nüfusu 20 milyona varan bir şehirde, farklı müşterilerin farklı talepleri doğrultusunda organizasyonları hayata geçirmeye çabalıyor. Önemli olan sadece yürütülecek projenin gerçekleşmesi değil elbette, asıl olan hedef kitleye ulaşıp ulaşmamasıdır. Bosphorus Team, İstanbul event firmalarından birisi olarak, projelerini yürüttüğümüz firmaların, hedef kitlelerine hitap etmesi için neler yapıyoruz diye düşündük ve bir liste çıkardık. Hem kendimizi sınıyoruz, hem de sektörde bu işe yeni başlayan firmalara örnek olmak istiyoruz.

Öncelikle her kurumsal firmanın bir hayali var, bu hayal estetikle bütünleşmeli ve gerçeğe dönüştürülmelidir. Elbette bu aynı zamanda müşterinin talepleri göz önünde bulundurularak, özellikle bütçe ve kurumsal firmanın lehine işleyen bir akışta devam etmelidir.

İstanbul evet firmalarının asıl amacı, hedef kitleyi etkileyip, onları proje kapsamında belirlenen inanışa ve elbette eyleme yönetmek olmalıdır.

Hedef kitle belirlendikten sonra, mutlaka onların tüketici davranışları, kurumsal firma ile olan ilişkileri irdelenmeli ve bu ilişkinin olumlu yönde devam etmesi için planlı ve sürekli organizasyonlar düzenlenmelidir.

İletişim araçları her çerçevede doğru kullanılarak, ilginin ve iletişimin artırılması sağlanmalıdır.

Kurumsal firmanın imajını zedelemeden, hatta daha iyi bir imaj yaratmasını sağlayarak, ekinlikleri bu doğrultuda planlaması gerekir.

İstanbul event firmaları mutlaka doğru ve etki faaliyet kavramının ne olduğunu çok iyi bilerek, kavramsal düşüncelerin kurumsal firmanın talepleri doğrultusunda istedikleri eventte etkili olmasını sağlamalıdır.