Kurumsal Toplantı Organizasyonları Nasıl Planlanmalı?

Kurumsal organizasyonlar içinde yapılan toplantı organizasyonları, müzakere edilmesini hatta belirli konularda tartışılıp, katılımcıların toplantının konusuna göre teşvik edilmesini, ayrıca katılımcıların eğitim ve ekonomik amaçlarla bir araya getirilmesini hedefler. Kurum dışında ya da kurumun bir salonunda hazırlatacağınız toplantı organizasyonunda en önemli unsur “toplantının hangi amaçlar doğrultusunda belirlendiği”, kısaca gündeminizdeki konunun, bir toplantı planı dâhilinde yapılıp yapılmadığıdır.

Toplantı organizasyonlarınız için bir etkinlik yönetimi şirketiyle temasa geçerseniz, öncelikle size katılımcı sayısını, konuşmacıların ve diğer sunumların trafiğini ve hatta yiyecek içecek gibi servislerin akış düzeni ile ilgili bilgi almak isteyecektir. Karşılıklı bu tarz belirleyici unsurlar halledildikten sonra, sıra toplantı organizasyonları için ayarlanacak mekân seçimine gelir. Genellikle mekân seçimini katılımcı sayısı belirler. Kurumsal toplantılarda özellikle sergi salonları, balo ve otel toplantı salonları tercih edilir.

Elbette yukarıda saydığımız salon çeşitleri içerisinde ışıklandırma sistemi, nem ve havalandırma sistemleri en iyi çalışan toplantı salonları, hatta gürültü izolasyonu yapılmış, teknik açıdan da toplantının gündemini destekleyecek alt yapıya sahip olanlar tercih edilir. Bütün bu koşulların doğru bir şekilde güvenli ve profesyonel ellerce yapılması, toplantının verimliliğine katkı sağlayacaktır. Bütün bu saydığımız veriler doğrultusunda toplantı organizasyonlarının konusunda uzman kişilerce yapılması, hem kurumunuzun imajını güçlendirir, hem de toplantı gündeminiz içindeki maddeleri sağlıklı bir şekilde dile getirmenizi sağlar.  Bosphorus Team olarak, kurumsal toplantı organizasyonları için bizim gibi profesyonel bir şekilde çalışan etkinlik firmalarıyla çalışmanızı öneriyoruz.