Organizasyon Şirketi Kurmanın Maliyeti Hakkında Didaktik Bir Çalışma

Organizasyon şirketi kurmanın maliyeti, kurulacak şirketin başlıca hangi işleri yapacağına ve hangi hizmetleri vereceğine göre değişecektir. Bu sebeple kabaca bir hesap yapmamız gerekirse, öncelikle bir formül oluşturalım.
Organizasyon şirketi kurmanın maliyeti= işçilik+genel yönetim giderleri+hizmet üretim giderleri
Yukarıdaki formüle göre açılımlarımız şu şekilde olacaktır:
İşçilik: organizasyon şirketinde hizmeti üretebilmek için çalıştırdığınız işçilerin maaşı ve işçilerin ssk primleri, yemek, sağlık, yol, kıyafet vs gibi diğer giderleri
Genel yönetim giderleri:  şirkete ait giderlerdir, ofisin kirası, su elektrik faturaları, ofis içi giderler, kırtasiye giderleri gibi…
Hizmet üretim giderleri: organizasyon hizmetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar, ses, ışık sistemleri, süslemeler, çiçek, peçete, tepegöz vs.
Tüm giderlerinizi topladıktan sonra organizasyon şirketi kurmanın maliyeti hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ofisi tutacağınız semttin kirası, kendi mülkünüz içinde ofisi açmanız, ekipmanları satın almak yerine kiralama işlemlerine girmeniz, organizasyon şirketi kurmanın maliyetini önemli ölçüde değiştirecektir. Bosphorus Team olarak organizasyon şirketimizi kurmadan evvel, bu maliyetleri biz de hesapladık, çok hayaller kurduk ve şimdi müşterilerimizin organizasyonuna heyecanımızı da katarak,  ortak bir hayalin gerçekleşmesi için çalışıyoruz.