Sahne, Dekor ve Konu İlişkisi

Herhangi bir organizasyonda, yapılacak aktivitenin amacına uygun bir şekilde oluşturulmuş görsel materyaller, sahne ve dekorun zenginleşmesini sağlıyor. Sahneye ilgiyi çekmek zorunlu ve kolay olmayan bir uğraşıdır. Sunulan gösterinin amacı, katılımcıların ilgisini çekmek, iletişim kurmak ve ilişkileri kuvvetlendirmekse eğer, sahne ve dekor bu oluşumun bir parçası olarak oyuna dahil edilmeli, işlevsel bir biçimde kullanılmalıdır. 
Sahne üzerine konulmuş aksesuarlar, konu içeriğine göre anlatımı kuvvetlendiren dekor, gösterinin konusuna katkıda bulunur. Sahne ve dekorun iyi bir şekilde kurgulanması, izleyiciye sözlü olarak anlatılamayan ayrıntıları, bazen ruh durumunu, bazen tarihi, bazen konunun geçtiği mekânı kavramsal olarak aktarmakta yardımcı olur. 
Sahne ve dekoru hazırlayan ya da tasarlayan dekoratörün, konu ve tema dışında dikkat etmesi gereken başka ayrıntılarda vardır. Konuk profilinden tutunda, sahnenin orijinal yapısına, aksesuar ve dekorun transferi gibi birçok ayrıntıyı düşünüp tasarlaması gerekmektedir. Gösteri ve dekor bir bütündür fakat dekor hiçbir zaman gösterinin önüne geçmemeli, asıl olanın anlatılan konu ve verilmek istenilen mesaj olduğu unutulmamalıdır. Dekor ve sahne bir amaç değil, araç olmalıdır.