Stand hostesi ve Etelaj

Stand hosteslerinin sorumluluğu altında olan stantlar, ürün ya da hizmetin daha iyi tanıtılabilmesi için çarpıcı bir şekilde düzenlenmelidir. Stand hostesleri fuar ya da farklı alanlarda kurulan stantlarda görev alırken, standın bir aktivite merkezi gibi işlemesi için ve ürün ya da hizmetin ön planda tutulup, davetkâr bir stant olması için çaba sarf etmeleri gerekir.
Stantların bu doğrultuda firmaya olan katkısını göz ardı edemeyiz, bu sebeple, organizasyon şirketi tarafından ya da firmanın kendi isteği doğrultusunda özel olarak stant üretimi yapılır. Modüler, iki katlı, ürün teşhir, ürün tattırma ya da kongre standları içerisinde görev alan stand hostesleri, stand her ne şekilde ve ebatta olursa olsun, ürün yerleştirme veya bir başka değişle etalaj konusunda uzman olmaları gerekir.
Stand hostesleri etalaj yaparken, ürünlerin gruplandırılmasına dikkat etmelidirler. Şirketçe plan dâhilinde öne çıkarılmak istenen ürün etalaj sırasında vurgulanmalı ve en çok göz önünde olan yere konulmalıdır. Stand hostesleri bir satıcı gibi değil, müşteri gözüyle standa bakarak, ürünlerin sergilenmesinde yardımcı olmalıdır.