Taşeron Hizmetleri Sözleşmesi

Taşeron hizmetleri, kanun kapsamında alt işveren olarak geçmektedir. Taşeron hizmetleri sözleşmesi ise, işverenle alt işveren yani taşeron hizmetleri veren firma arasında imzalanır ve aşağıda belirttiğimiz maddeleri içermelidir

Taşeron hizmetleri veren firma ve işveren, işyeri unvanlarını ve adreslerini doğru, açık ve net olarak yazarlar

Eğer taşeron hizmetleri veren firma veya işveren tüzel kişilikler değilse, vekillerin adı soyadı ve adresleri yazılmalıdır

Açık olarak işverenin yaptığı iş ve taşeron hizmetleri veren firmaya verilen işin ne olduğu yazılır.

Eğer taşeron hizmetleri veren firmaya asıl işin bir kısmı veriliyorsa, neden verildiği, uzmanlık gerektiren bir iş ise ne olduğu ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

Her iki tarafında onayladığı işe başlama ve işi bitirme tarihleri,

Taşeron hizmetleri verecek olan firmanın, bu işi nerede yapacağı,

Taşeron hizmetleri verecek olan firmanın istihdam edeceği işçilerin sorumluluklardan ve iş sözleşmesi yükümlülüklerinden işverenin de sorumlu olacağı belirtilmelidir.

Taşeron hizmetleri veren firmanın işi yürütme esasları açıklanmalıdır.

Bosphorus Team olarak, sektördeki deneyimlerimize dayanarak belirtmek isteriz ki toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülükleri göz ardı etmeden, taşeron hizmetleri sözleşmesini incelemenizi ve en son imzanızı atmanızı öneriyoruz.